• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Français
Ринок державних закупівель в АНДР
Опубліковано 06 серпня 2020 року о 14:33

Особливості ринку державних закупівель в Алжирській Народній Демократичній Республіці законодавчо регламентуються такими місцевими нормативно-правовими актами:

– Указ Президента № 15-247 від 16 вересня 2015 р. щодо регулювання ринку державних закупівель та надання державних послуг (головний нормативний акт у зазначеній сфері);

– Укази Президента № 12-23 від 18 січня 2012 р., № 11-98 від 01 березня 2011 р., № 10-236 від 07 жовтня 2010 р., № 11-222 від 16 червня 2011 р. про внесення змін та доповнень до сфери регулювання ринку державних закупівель.

У відповідності до чинних алжирських нормативно-правових актів, державні закупівлі представляють собою письмові договори, що укладаються з відповідними економічними операторами на умовах, передбачених Указом Президента № 15-247 (далі – Указ) для задоволення власних потреб у частині виконання робіт, поставки, надання послуг та дослідження ринків.

Згідно ст. 4 Указу, державні закупівлі є дійсними та остаточними лише після їх схвалення відповідними компетентними органами АНДР, а саме:

- відповідальним керівником державного органу;

- Міністром;

- губернатором (валі) регіону;

- президентом комунальних народних зборів;

- генеральним директором або директором державної установи.

Державні закупівлі мають здійснюватися з дотриманням принципів свободи доступу, рівного ставлення до кандидатів та прозорості проведення процедури. У відповідності до ст. 6, однією із сторін державних закупівель обов’язково має бути:

- держава;

- місцева влада;

- державні установи адміністративного характеру;

- державні установи, на які поширюється законодавство, що регулює торговельну діяльність, пов’язану зі здійсненням операцій, що фінансуються повністю або частково за рахунок держави або місцевих органів влади.

Положення щодо державних закупівель не поширюється на такі договори:

- укладені державними установами та адміністраціями між собою;

- укладені з державними установами, які здійснюють діяльність, що не передбачає конкурентного підходу;

- придбання /оренда землі або нерухомості;

- укладені з Банком Алжиру тощо.

Згідно ст.13 Указу, будь-які державні контракти, що стосуються надання послуг, робіт та доставки на суму, яка дорівнює або менша 12 млн. алж. та для досліджень, сума яких не перевищує 6 млн. алж. динарів процедура державних закупівель не є обов’язковою. У цьому випадку відповідний підрядний департамент розробляє внутрішню процедуру розміщення таких замовлень.  

З метою задоволення конкретних операційних або інвестиційних потреб, відповідний підрядний департамент може укладати один або декілька державних контрактів на закупівлю.

Відповідно до ст. 29, державні контракти на закупівлю стосуються однієї або декількох наступних операцій:

- проведення робіт  (будівництво, реконструкція, обслуговування, відновлювальні роботи, розробка, реставрація, ремонт, у т.ч. обладнання для їх експлуатації);

- здійснення поставок (товарів або іншого обладнання);

- проведення досліджень (надання інтелектуальних послуг, технічний контроль, управління проєктами);

- надання послуг.

У випадку, якщо державний контракт охоплює декілька вищезазначених операцій, відповідний підрядний департамент має право укладати змішаний договір, відповідно до визначених положень.

Відповідно до чинних норм, підрядний департамент має можливість укладати т.зв. програмні контракти та договори із загальним або частковим замовленням. Ст. 33 визначає, що програмний контракт має форму щорічної або багаторічної угоди на термін не більше 5 років.

Окремим розділом в Указі закріплено методи здійснення державних закупівель. Так, згідно ст. 39 державні контракти укладаються відповідно до процедури проведення тендерів, що є загальним правилом, або шляхом взаємної угоди.

Проведення тендеру є процедурою, спрямованою на отримання заявок декількох конкуруючих учасників та укладання відповідного договору без проведення між ними переговорів, шляхом відібрання найбільш економічно вигідної пропозиції на основі об’єктивних критеріїв відбору, встановлених до початку процедури. Тендер вважається таким, що не відбувся, у разі не надходження жодної тендерної пропозиції, або коли за результатами їх оцінки встановлюється невідповідність предмету, змісту специфікацій договору, а також відсутня належна фінансова можливість забезпечення його реалізації.

Взаємна угода представляє собою процедуру укладання договору з контрагентом без офіційного проведення конкурсу (існує проста форма угоди або угода після проведення відповідних консультацій).

Відповідно до ст. 42, тендер може бути національним та/або міжнародним згідно однієї з таких форм:

- відкритий тендер (процедура, згідно якої будь-який кваліфікований учасник може брати участь у тендері);

- відкритий тендер із мінімальними вимогами (усі учасники тендеру мають відповідати раніше визначеним з боку підрядного департаменту мінімальним вимогам учасників, що стосується технічних, фінансових та професійних можливостей, необхідних для виконання договору);

- обмежений тендер (вибіркова процедура консультацій, згідно якої до участі у тендері запрошуються лише попередньо обрані учасники. Підрядний департамент має право визначити в специфікаціях тендеру максимальну кількість учасників (до 5 кандидатів), які будуть запрошені до його реалізації після попереднього відбору);

- конкурс (процедура змагань з метою проведення операцій, які включають конкретні технічні, економічні та ін. аспекти. Контракт укладається після проведення переговорів з переможцем, який надав економічно найвигіднішу пропозицію. Підрядний департамент використовує процедуру конкурсу, особливо, у галузі планування землекористування, містобудування, архітектури, інженерії тощо).

Незалежно від обраної форми державної закупівлі, контракт може бути укладений лише з тим учасником, який вважається здатним виконати замовлення. У відповідності до ст. 54, підрядний департамент зобов’язаний завчасно здійснити перевірку технічних, професійних та фінансових можливостей кандидатів та учасників тендеру, перш ніж приступати до оцінки технічних пропозицій. Оцінка заявок повинна базуватися на недискримінаційних критеріях, пов’язаних із предметом договору та пропорційним його обсягам. З метою кращої раціоналізації вибору учасників тендеру, під час оцінювання заявок, підрядний департамент має можливість, у разі необхідності, витребувати інформацію щодо технічних можливостей будь-якими встановленими законодавством юридичними способами.

У відповідності до ст. 57 Указу, будь-який учасник тендеру може скористатись можливостями інших компаній на визначених умовах. Зокрема,  врахування потенціалу інших компаній залежить від наявності між ними правових субпідрядних, контрактних чи статутних відносин (дочірня або материнська компанія однієї групи). У таких ситуаціях підрядний департамент враховує потужність групи компаній в цілому. Таким чином, члени групи компаній не зобов’язані надавати підтверджуючі матеріали усіх даних щодо компетентності групи.

Повідомлення про оголошення тендеру має обов’язково містити таку інформацію:

- найменування, адреса та податковий ідентифікаційний номер підрядного департаменту;

- спосіб проведення тендеру;

- умови придатності або наявність попереднього відбору;

- мета тендеру;

- детальний зведений перелік необхідних документів із посиланням на відповідні положення специфікацій;

- тривалість підготовки тендерів та місце подання тендерних пропозицій;

-  період дії пропозицій;

- подання тендерних пропозицій у запечатаному конверті із зазначенням «відкриватиметься лише комітетом з питань розгляду та оцінки тендерних пропозицій»;

- вартість документації, якщо вона застосовується.

Ст. 64 Указу визначається перелік консультаційних документів, що надаються учасникам тендерів, які мають містити інформацію, необхідну для подання прийнятних пропозицій, зокрема:

- точна характеристика послуг або будь-яких вимог, включаючи технічні характеристики, сертифікацію відповідності та стандарти, яким повинні відповідати товари чи послуги;

- економічні та технічні умови та, залежно від обставин, фінансові гарантії;

- додаткова інформація або документи, які вимагаються від учасників тендерів;

- мова або мови, які використовуються для подання пропозицій та супровідних документів;

- умови оплати та валюта пропозицій, якщо це застосовується;

- час передбачений для підготовки тендерів;

- період дії пропозицій;

- дата та час подання тендерних пропозицій;

- дата та час розкриття конвертів;

- точна адреса, де мають бути подані тендерні пропозиції.

Запрошення для участі у проведенні тендеру готується арабською мовою та, принаймні, однією з іноземних мов. Воно має бути опубліковано в Офіційному бюлетені ринку державного оператора (BOMOP) та, щонайменше, у двох національних виданнях, які розповсюджуються на національному рівні.

Повідомлення про тендерні пропозиції, які оголошуються керівництвом регіонів (вілайя), муніципалітетів та їх громадських установ, сума яких не перевищує 100 млн. алж. динарів для виконання робіт чи поставок, а також не більше 50 млн. алж. динарів для виконання досліджень можуть бути опубліковані у місцевих виданнях. Відповідно до ст. 66, тривалість підготовки тендерних пропозицій встановлюється, виходячи з таких факторів, як складність предмета запропонованого договору та час, необхідний для підготовки тендерної документації. Підрядний департамент має право, у разі необхідності, продовжити термін підготовки тендерних пропозицій. У цьому випадку він зобов’язаний повідомити учасників тендерів будь-яким способом.

Тендери в обов’язковому порядку повинні містити файл–заявки, технічну та фінансову пропозиції, які розміщуються в окремі запечатані конверти із зазначенням назви компанії, довідки та предмету конкурсу. Загальний опечатаний конверт має містити напис «для відкриття комітетом з розгляду та оцінки тендерних пропозицій».

Файл-заявка має містити декларацію про учасника, де засвідчується:

- відсутність на заборону брати участь у державних закупівлях;

- відсутність перебування у стані дебіторської заборгованості, судимості;

- відсутність будь-яких податкових зобов’язань;

- підтвердження присутності у відповідному торговому реєстрі;

- присвоєння податкового ідентифікаційного номеру;

- наявність статуту (для підприємств);

- документи, що стосуються повноважень, які надають особам можливість займатися підприємницькою діяльністю;

- будь-який документ, який дозволяє оцінити потенціал учасників тендеру (професійні навички, сертифікат кваліфікації, фінансовий потенціал, технічні можливості).

Технічна пропозиція має містити:

- будь-який документ, який дозволяє оцінити технічну пропозицію (супровідний технічний звіт);

- інші технічні характеристики.

Фінансова пропозиція має містити:

- графік одиничних цін (BPU);

- кількісна та кошторисна деталізація (DQE);

- розмежування загальної та фіксованої ціни (DPGF).

Ст. 75 визначаються умови, за яких тимчасово або остаточно відстороняються від участі у тендері кандидати на державні закупівлі, а саме економічні оператори:

- які відмовилися від виконання публічного замовлення до закінчення строку дії тендерних пропозицій;

- які перебувають у стані банкрутства, ліквідації, припинення діяльності, судового врегулювання;

- які є предметом процедури визнання банкрутства, ліквідації, припинення діяльності;

- які мають непогашені податкові зобов’язання;

- які не надали підтвердження законного депозиту своїх корпоративних рахунків;

- які неправильно склали файл-заявку;

- які внесені до списку суб’єктів господарювання, яким заборонено брати участь у державних закупівлях;

- які визнані судом у причетності до серйозних порушень податкового, митного чи торгового законодавства;

- які були засуджені за серйозне порушення законодавства про працю та соціальне забезпечення.

У ст. 77 Указу зазначається, що учасник або кандидат тендеру, самостійно або в групі, не має права подавати більше ніж одну тендерну пропозицію для укладання державних контрактів. Окрім цього, будь-яка особа не може представляти інтереси більше ніж одного учасника або кандидата на один і той же державний контракт.

Підрядний департамент зобов’язаний у ході перевірки тендерних заявок вжити заходів щодо вибору найбільш економічно вигідної пропозиції, керуючись такими критеріями:

- якість ;

- строки виконання або доставки;

- ціна, загальна вартість придбання продукції;

- естетичний та функціональний характер;

- сприяння професійній інтеграції осіб, виключених з ринку праці та інвалідів;

- технічні переваги;

- післяпродажне обслуговування та технічна допомога;

- умови фінансування.

Ст. 82. Указу регламентується право учасників тендеру щодо подання апеляції до компетентної комісії із державних закупівель. Звернення подається протягом 10 днів з моменту першої публікації повідомлення про укладення державного контракту в офіційному бюлетені.

Будь-який договір щодо державних закупівель повинен відповідати чинному законодавству та містити такі дані:

- точна ідентифікація контрагентів;

- посада особи, уповноваженої підписувати договір;

- точний предмет договору та сума;

- терміни оплати;

- час виконання договору;

- умови розірвання договору;

- дата та місце підписання договору;

- спосіб закупівлі;

- умови залучення субпідрядників, якщо це застосовується;

- пункт про оновлення та перегляд ціни;

- положення про заставу, якщо це вимагається;

- ставка фінансових штрафних санкцій, методи їх обрахування, умови застосування або конкретизація обставин від їх звільнення;

- порядок запровадження випадків непереборної сили (форс-мажорні випадки);

- чинне законодавство та положення щодо врегулювання спорів;

- положення про конфіденційність;

- страхові питання;

- трудові положення, що гарантують дотримання законодавства про працю;

- пункти, що стосуються охорони довкілля та сталого розвитку;

- пункти, що стосуються використання місцевої робочої сили, професійної інтеграції осіб, виключених з ринку праці та інвалідів.

У відповідності до ст. 96 Указу оплата партнеру-контрагенту відбувається таким чином:

- за загальною та фіксованою ціною;

- за графіком одиничних виплат;

- шляхом контрольованих витрат;

- за змішаною ціною.

Фінансове регулювання ринку державних закупівель здійснюється шляхом внесення:

- авансу (будь-яка сума сплачена перед виконанням послуг. Одноразовий аванс встановлюється в розмірі не більше 15% від початкової ринкової ціни);

- передоплати (будь-яка оплата, що відповідає частковому виконанню предмета договору);

- кінцевого розрахунку (попередня або остаточна сплата ціни, передбаченої договором, після повного та задовільного виконання умов контракту).

Ст. 156 Указу зазначається, що усі державні договори, укладені підрядним департаментом, підлягають контролю (внутрішньому, зовнішньому та наглядовому) до набуття ними чинності та після їх виконання.

У цьому контексті підрядний департамент зобов’язаний на початку кожного фінансового року подати відомості щодо:

- переліку усіх державних договорів, укладених у попередньому фінансовому році, а також найменування компаній або груп компаній, що задіяні у виконанні контрактів;

- попередня програма проєктів, що розпочинаються протягом відповідного фінансового року.

Вищевказана інформація повинна бути опублікована в Офіційному бюлетені закупівель державного оператора та/або на веб-сайті відповідного підрядного департаменту. Державні договори специфічного характеру, які не можуть бути опубліковані, звільняються від цієї формальності.


Корисні посилання у сфері ринку державних закупівель в АНДР:


– основні законодавчі акти, що регламентують роботу ринку державних закупівель знаходяться на сайті Торгово-промислової палати АНДР,  посилання:https://www.caci.dz/fr/Nos%20Services/Information%20juridique/Pages/réglementation-des-marchés-publics.aspx (контактна інформація: Управління адміністрації та фінансів ТПП Алжиру, тел.: 021-96-66-66 / 021-96-77-77, факс: 021-96-70-70, е-mail: [email protected]);

– в АНДР існує спеціальна онлайн-платформа «RhinoTenders» для проведення тендерів для державних закупівель, де розміщується актуалізована інформація щодо умов проведення тендерів, їх видів, надання консультаційних послуг тощо. Посилання: https://rhinotenders.com/tenders/categories ([email protected], +213-560-89-35-72, +213-560-89-77-60, +213-560-89-75-36);

– для українських підприємств інтерес може становити також отримання інформації щодо запланованих тендерів на території АНДР через низку інших платформ, зокрема, «J360» (посилання: https://www.j360.info/appels-d-offres/afrique/algerie/), «La Centrale des marches» (посилання: https://centraledesmarches.com/pays/algerie), а також «ALGERIA TENDERS» (посилання: http://www.algeriatenders.com/appeloffres) тощо;

– усі відкриті тендери на державну закупівлю військового обладнання, надання послуг у зазначеній сфері розміщуються на офіційній сторінці Міністерства національної оборони АНДР (посилання: https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/appels/appels_fr.php)

 

Серпень 2020 р.                                                   ПУ в АНДР

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux