• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Français
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Мавританією
Опубліковано 22 березня 2021 року о 16:16

Загальна інформація про країну.

Ісламська Республіка Мавританія (ІРМ) розташована на атлантичному узбережжі в північно-західній частині Африки між 15 ° і 27 ° північної широти і 5 ° і 17 ° західної довготи на території в 1,03 млн.кв.км. Протяжність країни з півночі на південь - 1,5 тис.км., з заходу на схід - 1 тис.км. На заході - 700 км. складає протяжність берегової лінії Мавританії вздовж узбережжя Атлантичного океану. Площа континентального шельфу становить 12 тис.кв.км. ІРМ має сухопутні кордони з Малі на південному сході та сході протяжністю 2,2 тис.км., на північному сході з Алжиром 463 км., На північному заході з Західною Сахарою 1561 км. На південному заході вздовж річки Сенегал проходить межа між Мавританією і Республікою Сенегал. Близько двох третин території країни знаходиться в пустелі Сахара. Іншу територію займають напівпустеля і савана. Єдиною водної артерією з постійним водопотоком є р.Сенегал.

Ісламська Республіка Мавританія має досить вигідне економіко-географічне положення, оскільки крім виходу до Атлантичного океану, має кордони як з країнами арабського Магрибу, так і з державами «чорної» Африки. Через Мавританію проходять автомобільні дороги, які зв'язують ці два регіони, а також переважна більшість авіаліній, які з'єднують Європу з Західною Африкою. Країна має два морських порти, здатні приймати великотоннажні трансатлантичні судна. Наявність великих портів, близькість країн Північної Африки забезпечує доступ ІРМ до паливно-сировинних баз, с / г районів та регіонів збуту власної продукції. Поступове поліпшення економіко-географічного положення країни пов'язане з будівництвом автодоріг, інтенсифікацією повітряного і морського сполучення з державами Європи та Африки.

Основні дані щодо економічного положення Мавританії.

Основу економіки Мавританії становить рибний промисел, тваринництво і гірничодобувна промисловість. Після здобуття незалежності зусилля уряду країни були спрямовані на освоєння природних ресурсів, розвиток нових галузей виробництва: гірничодобувної та рибної. Проте, несприятливі кліматичні умови, низький рівень кваліфікації кадрів, відсутність інвестицій не дозволили Мавританії розвивати економіку швидкими темпами. ВНП країни складається в основному з доходів гірничодобувної галузі, рибальства, сільського господарства, а також сфери послуг. У структурі ВВП лідируюче положення займає сфера послуг - 48%, промисловість - 32% і сільське господарство - 20%. Річний дохід на душу населення становить 1600 дол. США. Інфляція становить 3,9% на рік.

Основними торговими партнерами Мавританії є країни ЄС (Франція, Іспанія, Німеччина, Італія), Китай, США, країни Магрибу, а також Сенегал і Малі.

Найбільш перспективні галузі співпраці.

Промисловість ІРМ представлена підприємствами з переробки риби, розробки родовищ залізної руди, гіпсу, міді, нафти. Функціонує низка харчових підприємств, цементний завод, сірникова і молочна фабрики.

Ведеться активна підготовка до експлуатації вуглеводневих та нафтогазових родовищ (до теперішнього часу відкрито 6 нафтових і 2 газових родовища). Запаси природного газу оцінюються у 1,3 трлн.куб.м. Основними операторами в гірничодобувному секторі є національні компанії «Сним» і «Самі», а також канадські «Тазіаст Морітані», «Фест Квантум». У нафтогазовому секторі діють австралійські компанії «Вудсайд» і «Хардман», французькі «Тоталь» і «Газ де Франс», британські «Дана Петролеум» та «Рокойл», китайська СНПС, російська «Роснефть».

Уряду Мавританії наразі вкрай потрібно модернізувати країну та підтримувати освіту,  диверсифікувати промисловість, аби обмежити залежність економіки від коливань цін на сировину (залізо, мідь, золото, кварц, велика рогата худоба та риба). Країна також тотально залежить від міжнародної фінансової допомоги і веде переговори з Суверенним фондом Кувейту з метою реструктуризації боргових зобов’язань та перенаправлення їх на нові інвестиційні проєки для кувейтської сторони в Мавританії.

У серпні 2019 року мавританці обрали новий уряд, який є налаштованим на масштабні реформи. Останнім часом вжито значних заходів для збільшення припливу іноземних інвестицій, поліпшення ділового клімату та боротьби з корупцією.

У грудні 2019 року Мавританія підписала та ратифікувала угоду про Африканську континентальну зону вільної торгівлі, а також ввела у дію Угоду про єдині тарифи з Економічним співтовариством західноафриканських держав (ЕКОВАС).

Торговельно-економічне співробітництво між Україною 

та Ісламською Республікою Мавританія 

            Номенклатура українських поставок до Мавританії практично відбиває загальну структуру експорту України і – протягом останніх кількох років – має головними і постійними складовими зернові, метали та вироби з них, м’ясо і їстівні субпродукти.

Торговельно-економічна сфера

млн.дол.США

Показники

2017

2018

2019

2020

2021

Січень 2022

Товарообіг

70,7

68,1

49,23

48,74

62,8

6,7

Експорт

67,1

62,8

44,45

42,17

59,7

5,7

Імпорт

3,6

5,3

4,78

5,7

3,1

1,0

Сальдо

+63,5

+62,8

+39,67

+35,5

+56,6

+4,7

 


Статистика за січень 2022 року

 

Згідно з інформацією Державного комітету статистики України, зовнішня торгівля товарами з Мавританією протягом січня 2022 р. склала 6,7 млн дол. США.

Експорт товарів з України у січні 2022 р. становив 5,7 млн. дол. США (майже у 3,5 рази більше у порівнянні з відповідним періодом 2021 року).

Номенклатура українського експорту:

У структурі українського експорту до Мавританії за січень 2022 р. переважали такі групи товарів:

 • чорні метали – 76,8% експорту на загальну суму 4,4 млн. дол.США (зниження на 23.2%)
 • м'ясо та їстівні субпродукти – 22,6% експорту на загальну суму 1,3 млн дол. США (більш ніж вдвічі більше у порівнянні з 2021 р.);

 

Імпорт товарів склав 962,6 тис. дол. США, що складає третину усього річного обсягу у 2021 р.).

Номенклатура імпорту в Україну:

Український імпорт з Мавританії у січні 2022 р. складався з двох груп товарів:

 • риба та ракоподібні – 655 тис. дол. США (68% від загального обсягу імпорту.);
 • залишки і відходи харчової промисловості – 289,7 тис. дол. США (30,1% від загального обсягу імпорту).

Сальдо торгівлі товарами: за січень 2022 р. позитивне і складало 4 млн 725 тис. дол. США.

 На сьогодні рівень співробітництва між Україною і Мавританією не в повній мірі відповідає можливостям та потенціалу обох країн. Враховуючи потужні поклади залізної руди, міді, гіпсу, фосфоритів на території Мавританії, українські компанії могли б долучитися шляхом участі у тендерах до видобутку та здійснення геологорозвідувальних робіт та модернізації гірничо-видобувного обладнання на залізорудних, мідних родовищах з подальшим імпортом продукту видобутку.  

Виходячи з наявного потенціалу України у різних галузях промисловості, українські підприємства можуть постачати машино-технічне та суднобудівне обладнання для потреб важкої промисловості, сільського господарства та рибальства Мавританії.

Україна може також запропонувати широкий спектр програм в будівельній сфері (зокрема, транспортної та портової інфраструктури,  іригаційних та зрошувальних систем), а також будівництво об’єктів виробничої інфраструктури (мостів, доріг, шляхопроводів, портів, аеродромів, залізниць, великих промислових об’єктів).

Враховуючи науково-технічний потенціал України, значні здобутки у суднобудуванні та рибопромисловій галузі, а також стан рибопереробної та рибопромислової галузей Мавританії, продуктивною сферою співробітництва вбачається морське рибальство та пов'язані з ним галузі. Зокрема, мавританська компанія «Le Groupe EcoRoad Africa» свого часу висловлювала інтерес щодо співробітництва з українськими підприємцями у питанні вилову риби в територіальних водах Мавританії та експорту рибної муки.  На думку Посольства,   назріла доцільність щодо встановлення прямих зв’язків між діловими колами двох країн шляхом делегування представників малого та середнього бізнесу для встановлення безпосередніх контактів з мавританськими підприємцями. 

Сільське господарство також є однією із найперспективніших сфер двосторонньої співпраці. Українські компанії можуть постачати на мавританський ринок значні обсяги зернових, соняшникової олії, насіння сільськогосподарських культур, а також сільськогосподарську техніку.

Наведений перелік не можна вважати вичерпним, оскільки реальні масштаби взаємовигідного співробітництва визначатимуться інтересами сторін, їх виробничими і фінансовими можливостями, а також наявністю відповідної правової бази двосторонніх відносин.

Сприяння бізнесу.

Уряд Мавританії продовжує вносити зміни до основних законів, покликаних полегшити реєстрацію бізнесу. У лютому 2020 року було створено міжурядовий комітет, відповідальний за покращення ділового клімату та стимулювання інвестицій. Комітет очолює Прем'єр-міністр країни.

Процес реєстрації компанії триває, як правило, до п’яти робочих днів. Управління зоною вільної торгівлі м.Нуадібу (http://www.ndbfreezone.mr ) та “Guichet Unique” сприяють пришвидшеній реєстрацій іноземного бізнесу та заохочують ПІІ.

2. Двосторонні інвестиційні угоди та податкові угоди

Мавританія має двосторонні інвестиційні угоди з Арабським союзом Магрибу (Алжир, Лівія, Марокко та Туніс), а також із Саудівською Аравією, Францією, Бельгією та Румунією. Подібні угоди діють також із Буркіна-Фасо, Камеруном, Гамбією, Ганою, Маврикієм, Італією, Ліваном, Катаром, Єменом, Кореєю та Єгиптом.

Мавританія є підписантом Угоди Котону між Європейським Союзом (ЄС) та групою африканських, карибських та тихоокеанських країн (АКТ), і, таким чином, має вільний доступ до ринку ЄС. Мавританія також користується безмитним доступом до європейського ринку в рамках ініціативи "Все, окрім зброї".

Мавританія є членом економічного торгового блоку Арабського союзу Магрибу (Алжир, Лівія, Марокко та Туніс). Мавританія є членом Світової організації торгівлі (СОТ) з 31 травня 1995 року. Проте, країна перебуває на перехідному етапі щодо своїх зобов'язань, і в даний час регулярно залучає СОТ до забезпечення прогресу у напрямку повного дотримання необхідних зобов'язань.

Зони зовнішньої торгівлі / Вільні порти / Сприяння торгівлі.

Інвестиційний закон Мавританії створює спеціальні економічні зони (зона вільного експорту або кластер розвитку). ВЕЗ підлягають контролю з боку митної служби в порядку, визначеному законодавством країни.

Місто Нуадібу, комерційна столиця Мавританії, визначена урядом у якості зони вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі м. Нуадібу має власну регуляторну структуру. Станом на січень 2020 року зона вільної торгівлі м.Нуадібу вже надала 750 дозволів компаніям, головним чином у секторах туризму, послуг та рибальства.

Інвестиційний кодекс передбачає три основні пільгові режими оподаткуваннярежим малого та середнього підприємництва, який застосовується до будь-яких інвестицій від 167 000 до 667 000 доларів США;

Зони вільного експорту / кластери розвитку та цільові галузі, що включають сільське господарство, кустарні промисли, туризм, відновлювані джерела енергії та переробку сировини. Земельні концесії, які надаються компаніям, що знаходяться у вільних економічних зонах, тарифікуються за ставкою оренди, визначеною спільним рішенням міністерства економіки, яке встановлює ціни на виділення землі.

Компанії, створені у вільних зонах, звільняються від податків на прибуток протягом перших п’яти років.

Крім того, компанії, створені у вільних економічних зонах, отримують повне звільнення від митних зборів та податків на імпорт та експорт.

Уряд передбачає, що компанії можуть наймати іноземних працівників не більше ніж на 10 відсотків посад керівного персоналу, відповідно до Трудового кодексу з дотриманням програми „мавританізації”. Іноземний персонал може бути прийнятий на роботу за квотою у понад 10 відсотків лише з дозволу відповідного галузевого органу. Іноземні компанії зобов’язані передавати навички та досвід місцевим працівникам, проводячи навчання для нижчих кваліфікацій. Зазначене не стосується компаній, які працюють в межах Управління зони вільної торгівлі м.Нуадібу.

Влада Мавританії розробила інклюзивну стратегію зростання на період 2017-30 років, яка передбачає прловденння структурних реформ та залучення значних інвестиції в інфраструктуру. Трьома стовпами цієї інвестиційної стратегії є інклюзивне економічне зростання, розвиток людського капіталу та вдосконалення управління. Мавританія посіла 161 місце за показником розвитку людського розвитку (ІРЧП) ПРООН за 2019 рік. Рівень безробіття в країні оцінюється у 10,3% у 2019 р. (Світовий банк).

У 2020 році Мавританія вважалась 155-ю економікої світу за показником ВВП (у дол. США).

Експорт: Основною експортною позицією Мавританії є залізна руда (628 млн доларів США), ціла заморожена риба (450 млн доларів США), перероблені ракоподібні (443 млн доларів США), золото (384 млн доларів США), мідна руда (195 млн доларів США), що експортуються переважно до Китаю ($ 735 млн.), Іспанії ($ 370 млн.), Швейцарії ($ 319 млн.), Кот-д'Івуару ($ 159 млн.) Та Японії ($ 139 млн.).

Імпорт: Основними товарами імпорту Мавританії є пшениця (131 млн. дол. США), пальмова олія (92,8 млн. дол. США), бавовна (83 млн. доларів США), тканина із синтетичних штапельних волокон (78,1 млн. доларів США) та чай (60,6 млн. доларів США), що імпортуються переважно з Китаю (1,04 млрд доларів США), Франції (200 млн доларів США), Марокко (188 млн доларів США), Іспанії (175 млн доларів США) та Бельгії і Люксембургу (133 млн доларів США).

Основними бізнес-перевагами Мавританії є:

• Країна виробляє близько 75 000 барелів нафти на день;

• В Мавританії є значі поклади золота та міді, а також родовища природного газу;

• Мавританія є третім за розміром виробником заліза у світі.

Відповідно до цього, правильним рішенням може бути реєстрація в Мавританії гірничодобувної компанії або створення нафтової компанії.

Якщо ви бажаєте відкрити бізнес в Мавританії, ви повинні вибрати найбільш прийнятний для Вас вид суб’єкта господарювання:

• ТОВ (SARL). Ви можете зареєструвати ТОВ в Мавританії, призначивши принаймні двох директорів та двох акціонерів будь-якої національності. Мінімальний статутний капітал становить 3500 доларів США. SARL повинен призначити аудитора та подати річну фінансову звітність;

• PLC (SA). Для створення PLC в Мавританії потрібен акціонерний капітал у розмірі 17 000 доларів США, а також 2 акціонери та 2 директори.

Крім того, ви можете відкрити компанію у вільній економічній зоні «FZ LLC» у Мавританії та зареєструвати LP або філію.

Для того, щоб створити компанію в Мавританії, вам потрібно відкрити корпоративний банківський рахунок.

- Філія іноземної компанії в Мавританії (Succursale)

Ця організація бізнесу вважається частиною діяльності материнської компанії; обсяг операцій для цього суб'єкта господарювання визначається материнською компанією. Крім того, філія повинна мати зареєстрований офіс у Мавританії, а також агента-резидента, призначеного компанією для отримання повісток, повідомлень тощо від імені компанії.

Аби успішно відкрити компанію в Мавританії, обов’язково слід виконати такі дії:

• здійснити банківський внесок та отримати депозитний сертифікат;

• скласти та засвідчити статут компанії у нотаріуса;

• зареєструвати Статуту Мінторгівлі Мавританії;

• зареєструвати підприємство у Комерційному реєстрі;

• зареєструватися в податковій службі та отримати фіскальний номер;

• зареєструватися у бюро соціального забезпечення «Caisse Nationale de Sécurité Sociale».

Крім того, якщо ви зацікавлені у створенні компанії в Мавританії, вам потрібно зв’язатися із Міністерством праці для отримання дозволу на відкриття відповідного бізнесу.

Ті, хто планує відкрити компанію у Мавританії, повинні враховувати такі особливості податкової системи:

1. Корпоративний податок становить 25% (ставку податку можна зменшити, якщо ви реєструєте бізнес у вільній економічній зоні);

2. ПДВ становить від 0% до 16%.

Публічний закон про державні закупівлі у Мавританії від 2010 р. 

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Code-2010-des-marches-publics.pdf

Основні бізнес-асоціації Мавританії

1. Mauritanian Employers Association (Patronat)

B.P. 383

Nouakchott, Mauritanie

Tel: (222) 525-2160 or 525-3301

Mr., Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, President

Mr. Seyid Ould Abdellahi, Secretary General

2. ТПП Мавританії.

 Chambre de Commerce, d`Industrie et d`Agriculture de Mauritania

Avenue de l`Indipendance

Boite Postale 215

NOUAKCHOTT

Mauritania

Phone: 222-525.22.14

Fax: 222-525.38.95

Email: [email protected]

President:  Ahmed Baba Eleya


Корисні посилання:

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (https://rei.mfa.gov.ua/).

Анкета експортера (https://rei.mfa.gov.ua/anketa-eksportera).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux