Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці та Малі (за сумісництвом)

, Київ 15:19

Науково-технічне співробітництво між Україною та Алжиром

Налагодження активної співпраці у сфері освіти і науки є одним із важливих аспектів, які сприяють розвитку економічного та політичного співробітництва між двома країнами.

У зазначеній сфері між Україною і АНДР були укладені такі угоди:

1. Меморандум про наміри і співпрацю між Національними космічним агентством України і Алжирським космічним агентством (грудень 2005 р., Алжир).

2. Протокол про співробітництво між Національними космічним агентством України і Алжирським космічним агентством (грудень 2005 р., Алжир).

3. Рамкова угода між Урядом України та Урядом АНДР про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях (підписана 5 грудня 2007 р., м. Алжир, затверджена Постановою КМ України №964 від 05.11.2008 р.).

4. Угода про міжнародне співробітництво між Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля (м. Луганськ, Україна) та Університетом Мохамеда Бугари (м.Бумердес, АНДР). (4 листопада 2006 р., м.Луганськ).

5. Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Національним технічним університетом України «КПІ» (Україна) та Університетом ім. М.Бугари (м.Бумердес) (травень 2005 р.).

6. Угода про спільну діяльність у рамках проекту «Intellect» між Інститутом енергозбереження і енергоменеджменту НТУ КПІ та Науково-дослідною лабораторією по електрифікації промислових підприємств Університету ім. М.Бугари (м.Бумердес) (травень 2005 р.).

7. Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Національним технічним університетом України «КПІ» (Україна) та Науково-технічним університетом ім.Хуарі Бумедьєна (АНДР, Алжир). Підписаний ректорами М.З.Згуровським та Беналі Бензагу (лютий 2006 р., Київ).

8. Угода про партнерство, співпрацю та науковий обмін між Національним університетом нафти і газу (м. Івано-Франківськ) та Університетом ім. М.Бугари (м.Бумердес) (27 березня 2006 р., м. Гардая, АНДР).

Наразі на розгляді української сторони перебуває Угода  про співробітництво між Урядом України та Урядом АНДР в галузі сільського господарства. У ній йдеться про обмін досвідом та документацією, створення дослідницьких структур в агрономічному секторі та лісовому господарстві, обмін генетичними та біологічними матеріалами для раціонального управління природними ресурсами.

Слід зазначити, що контакти між низкою університетів технічної галузі між Україною та Алжиром є традиційними. Так, протягом останніх років у сфері освіти тривали обміни на рівні викладачів, аспірантів та стажерів алжирських університетів м. Константина, м.Бумердес та м.Бліда з українськими партнерами: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Університетом нафти і газу (м.Івано-Франківськ), Національним університетом «КПІ» (м.Київ), Харківським Університетом повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Щороку Україна надає декілька державних стипендій громадянам АНДР на навчання в українських вищих навчальних закладах.

Крім того, алжирська сторона виявляє зацікавленість розвивати з Україною різноманітні відносини у науково-технічній сфері, зокрема, у сфері новітніх технологій та ноу-хау.

Посольство вбачає перспективною також співпрацю між українськими та алжирськими науково-дослідними інститутами в галузі технологій видобування нафти та газу, будівництва відповідних інфраструктурних об’єктів. Українські профільні установи володіють достатнім науковим та практичним потенціалом, у якому зацікавлена алжирська сторона.