Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці та Малі (за сумісництвом)

, Київ 18:38

Договірно-правова база між Україною та Алжиром

Станом на 2018 р. між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою підписано наступні документи:

1. Протокол про політичні консультації між МЗС України та МЗС АНДР (квітень 1993 р., Алжир).

2. Угода про торговельне співробітництво між Україною та АНДР (1 липня 1993 р., Київ).

3. Угода про партнерство та співробітництво між Торговельно-промисловою палатою України та Національною торговою палатою Алжиру (30 вересня 1997 р., Київ).

4. Конвенція між Урядом України та Урядом АНДР про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень (14 грудня 2002 р., Алжир).

5. Угода про співробітництво між Українським Союзом промисловців і підприємців і алжирським Форумом керівників підприємств (квітень 2005 р., Алжир).

6. Меморандум про наміри і співпрацю між Національними космічним агентством України і Алжирським космічним агентством (грудень 2005 р., Алжир).

7. Протокол про співробітництво між Національними космічним агентством України і Алжирським космічним агентством (грудень 2005 р., Алжир).

8. Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Національним технічним університетом України «КПІ» (Україна) та Університетом ім. М.Бугари (м.Бумердес) (травень 2005 р.).

9. Угода про спільну діяльність у рамках проекту «Intellect» між Інститутом енергозбереження і енергоменеджменту НТУ КПІ та Науково-дослідною лабораторією по електрифікації промислових підприємств Університету ім. М.Бугари (м.Бумердес) (травень 2005 р.).

10. Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Національним технічним університетом України «КПІ» (Україна) та Науково-технічним університетом ім.Хуарі Бумедьєна (АНДР, Алжир). Підписаний ректорами М.З.Згуровським та Беналі Бензагу (лютий 2006 р., Київ).

11. Угода про партнерство, співпрацю та науковий обмін між Національним університетом нафти і газу (м. Івано-Франківськ) та Університетом ім. М.Бугари (м.Бумердес) (27 березня 2006 р., м. Гардая, АНДР).

12. Угода про партнерство щодо участі в тендерах на території Алжиру між «Мостобуд» та Алжирським державним підприємством з виконання дорожніх робіт (EPTP). ( 24 квітня 2006 р., АНДР).

13. Угода про міжнародне співробітництво між Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля (м. Луганськ, Україна) та Університетом Мохамеда Бугари (м.Бумердес, АНДР). (4 листопада 2006 р., м.Луганськ).

14. Рамкова угода між Урядом України та Урядом АНДР про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях (підписана 5 грудня 2007 р., м. Алжир, затверджена Постановою КМ України №964 від 05.11.2008 р.).

15. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про військово-технічне співробітництво (підписана 8 квітня 2008 р., м. Алжир,