Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці та Малі (за сумісництвом)

, Київ 21:56

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Алжирській Народній Демократичній Республіці

 

 

№ з/п

 

 

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в дол.

США

Тарифна ставка

в алжирських

динарах

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

2220

2

Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон

100

11100

3

Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

16650

4

Оформлення уперше паспорту громадянина України для виїзду за кордон

60

6660

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

40

4440

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

40

4440

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

2220

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

2220

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

11100

 

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

100

11100

 

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

2220

 

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

2220

 

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

2220

 

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

2220

 

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

2220

 

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

50

5550

 

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

150

16650

 

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

2220

 

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

2220

 

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

16650

 

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

22200

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (В) *:

 

 

 

 

разової

80

8880

 

 

дворазової                                                                              

80

8880

 

 

багаторазової

80

8880

 

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

 

разової

80

8880

 

 

дворазової

80

8880

 

 

багаторазової

80

8880

 

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

 

 

80

8880

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

1110

2

Видача витребуваного документа

50

5550

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

50

5550

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

1110

 

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

3330

 

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

100

11100

 

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

2220

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

3330

 

2

Реєстрація шлюбу

100

11100

 

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

11100

 

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

11100

 

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

11100

 

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

3330

 

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

11100

 

5

Реєстрація повторної зміни імені,  не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

22200

 

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

4440

 

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису в акті про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

11100

 

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

5550

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

 

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної

машини, механізму, але не менше

5550 алж.динарів

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 44400 алж.дінарів

 

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 2220 алж.динарів

 

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

5550

 

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 

 

40

100

 

 

 

 

 

4440

11100

 

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

40

100

 

 

 

4440

11100

 

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

 

 

е)

посвідчення інших довіреностей

40

4440

 

є)

посвідчення заповітів

30

3330

 

2

Вжиття заходів до охорони спадкового майна

150

16650

 

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 8300 алж.динарів

 

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

40

4440

 

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

2220

 

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

2220

 

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

4440

 

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

 

10

4440

 

 

1110

 

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

2220

 

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

20

2220

 

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

30

3330

 

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

3330

 

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 2775 алж.динарів і не більше 22200 алж.динарів

 

14

Прийняття на зберігання документа

40

 за кожен місяць зберігання, що почався

4440

 

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 1665 алж. динарів і не більше 22200 алж.дінарів

 

16

Вчинення морських протестів

100

11100

 

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

2220

 

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

2220

 

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом для вчинення дії)

 

 

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

60

6660

 

21.

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

1110

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

60

6660

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською

поштою

 

 

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

22200

 

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

11100

 

4.

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

4440

 


Консульський відділ Посольства України в АНДР
Керівник: Дем'янюк Олександр Олександрович
Перший секретар з консульських питань
Телефон: 00-(213-21)-79-64-37
Факс: 00-(213-21)-79-64-36
Ел. пошта: consul_dz@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України

Понеділок               11:00 - 14:00

Вівторок                  09:00 - 12:00

Середа:                   11:00 - 14:00

Четвер:                    13:00 - 15:00                

Неділя:                    09:30 - 12:00           для громадян певних категорій: осіб з інвалідністю, вагітних, тяжкохворих

 Прийом громадян  України у неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні проводиться у екстрених випадках: втраті паспортних документів, потрапляння у ДТП, загибелі, арешу тощо.

Прийом громадян України керівником Посольства здійснюється третьої неділі місяця з 10:00 до 13:00.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок     08:50 - 11.00 (Питання віз, легалізація документів, нотаріальні дії)

                       11:30 - 13:00 (видача документів)

Вівторок        08:50 – 11:30 (Питання віз, легалізація документів, нотаріальні дії)

Середа         08:50 - 11.00 (Питання віз, легалізація документів, нотаріальні дії)

                       11:30 - 13:00 (видача документів)

Четвер           08:50 - 12:30 (Питання віз, легалізація документів, нотаріальні дії)

Електронна пошта:

consul_dz@mfa.gov.ua

Телефон консульського відділу:

00-(213-21)-79-64-37

Факс консульського відділу:

00-(213-21)-79-64-36