Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці та Малі (за сумісництвом)

, Київ 18:34

Тарифи консульського збору

       
       
       
                             
ТАРИФИ  
консульського збору, що справляється  
за вчинення консульських дій  
Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці  
(назва закордонної дипломатичної установи)  
   
   
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США в  алжирських динарах  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 2320  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  100 11600  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 150 17400  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  60 6960  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 40 4640  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 40 4640  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 20 2320  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 20 2320  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 100 11600  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 100 11600  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 20 2320  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 20 2320  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 20 2320  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 20 2320  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 20 2320  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 50 5800  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 150 17400  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 20 2320  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 2320  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 150 17400  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 200 23200  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 7540  
  дворазової 65 7540  
  багаторазової 65 7540  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 7540  
  дворазової 65 7540  
  багаторазової 65 7540  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 7540  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 10 1160  
2 Видача витребуваного документа 50 5800  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 50 5800  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 1160  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 30 3480  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 100 11600  
4 Видача довідки про засвідчення документа 20 2320  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 30 3480  
2 Реєстрація шлюбу 100 11600  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 100 11600  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 100 11600  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 100 11600  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 30 3480  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100 11600  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 200 23200  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 40 4640  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 100 11600  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 50 5800  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 5800 динарів АНДР  
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 46400 динарів АНДР  
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 2320 динарів АНДР  
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 5800  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 4640  
- іншим особам 100 11600  
ґ)  посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 4640  
- іншим особам 100 11600  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 40 4640  
є) посвідчення заповітів 30 3480  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150 17400  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  11600 динарів АНД  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 40 4640  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 20 2320  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 20 2320  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 4640  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 40 4640  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 1160  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 20 2320  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 20 2320  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 30 3480  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 30 3480  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 2900  динарів АНДР і не більше 23200  динарів АНДР  
14 Прийняття на зберігання документа 40 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 4640 алжирських динарів за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 1740  динарів АНДР і не більше 23200 динарів АНДР  
16 Вчинення морських протестів 100 11600  
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 20 2320  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 20 2320  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 60 6960  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 1160  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 60 6960  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 200 23200  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 100 11600  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 40 4640  

Консульський відділ Посольства України в АНДР
Керівник: Дем'янюк Олександр Олександрович
Перший секретар з консульських питань
Телефон: 00-(213-21)-79-64-37
Факс: 00-(213-21)-79-64-36
Ел. пошта: consul_dz@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України

Понеділок               11:00 - 14:00

Вівторок                  09:00 - 12:00

Середа:                   11:00 - 14:00

Четвер:                    13:00 - 15:00                

Неділя:                    09:30 - 12:00           для громадян певних категорій: осіб з інвалідністю, вагітних, тяжкохворих

 Прийом громадян  України у неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні проводиться у екстрених випадках: втраті паспортних документів, потрапляння у ДТП, загибелі, арешу тощо.

Прийом громадян України керівником Посольства здійснюється третьої неділі місяця з 10:00 до 13:00.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок     08:50 - 11.00 (Питання віз, легалізація документів, нотаріальні дії)

                       11:30 - 13:00 (видача документів)

Вівторок        08:50 – 11:30 (Питання віз, легалізація документів, нотаріальні дії)

Середа         08:50 - 11.00 (Питання віз, легалізація документів, нотаріальні дії)

                       11:30 - 13:00 (видача документів)

Четвер           08:50 - 12:30 (Питання віз, легалізація документів, нотаріальні дії)

у 2018 році додатковими вихідними днями, згідно з чинним законодавством України  є:

8 березня – четверг

8-9 квітня – неділя, понеділок

30 квітня – понеділок

1 травня – вівторок

9 травня – середа

27-28 травня – неділя, понеділок

28 червня – четверг

14-15 жовтня – неділя, понеділок

24 – 25 грудня – понеділок, вівторок

31 грудня – 1 січня, понеділок, вівторок

У ці дні консульський відділ не працюватиме!

 

Електронна пошта:

consul_dz@mfa.gov.ua

Телефон консульського відділу:

00-(213-21)-79-64-37

Факс консульського відділу:

00-(213-21)-79-64-36